Latest Article
Bacaan Harian dan Mingguan Tahun 2021

Bacaan Harian dan Mingguan Tahun 2021

BACAAN HARIAN DAN MINGGUAN TAHUN 2020-2021

THE REVISED COMMON LECTIONARY YEAR B

Tema dan Tujuan Khotbah Dian Penuntun

Masa Hari Raya Gerejawi dan Masa Minggu Biasa

Pola Penafsiran: Komplementer

Gereja Kristen Indonesia

Tahun B: 2020-2021

Tanggal Bacaan Keterangan Tema Tujuan  
Minggu, 29 Nopem-ber 2020 Yesaya 64:2-10; Mazmur 80:2-8, 18-20; 1Korintus 1:3-9; Markus 13:24-37 Adven I (Tahun B) Warna: Ungu      
Senin, 30 Mikha 4:1-5; Wahyu 15:1-8        
Selasa, 1 Desember Mikha 4:6-13; Wahyu 18:1-10        
Rabu, 2 Mikha 5:1-5; Lukas 21:34-38        
Kamis, 3 Hosea 6:1-6; 1Tesalonika 1:2-10        
Jumat, 4 Yeremia 1:4-10; Kisah Para Rasul 11:19-26        
Sabtu, 5 Yehezkiel 36:24-28; Markus 11:27-33        
Minggu, 6 Yesaya 40:1-11; Mazmur 85:2-3, 9-14; 2Petrus 3:8-15; Markus 1:1-8 Adven II Warna: Ungu      
Senin, 7 Yesaya 26:7-15; Kisah Para Rasul 2:37-42        
Selasa, 8 Yesaya 4:2-6; Kisah Para Rasul 11:1-18        
Rabu, 9 Maleakhi 2:10-3:1; Lukas 1:5-17        
Kamis, 10 Habakuk 2:1-5; Filipi 3:7-11        
Jumat, 11 Habakuk 3:2-6; Filipi 3:12-16        
Sabtu, 12 Habakuk 3:13-19; Matius 21:28-32        
Minggu, 13 Yesaya 61:1-4, 8-11; Mazmur 126; 1Tesalonika 5:16-24; Yohanes 1:6-8, 19-28 Adven III Warna: Ungu      
Senin, 14 1Raja-raja 18:1-18; Efesus 6:10-17        
Selasa, 15 2Raja-raja 2:9-22; Kisah Para Rasul 3:17-4:4        
Rabu, 16 Maleakhi 3:16-4:6; Markus 9:9-13        
Kamis, 17 2Samuel 6:1-11; Ibrani 1:1-4        
Jumat, 18 2Samuel 6:12-19; Ibrani 1:5-14        
Sabtu, 19 Hakim-hakim 13:2-24; Yohanes 7:40-52        
Minggu, 20 2Samuel 7:1-11, 16; Lukas 1:46-55; Roma 16:25-27; Lukas 1:26-38 Adven IV Warna: Ungu      
Senin, 21 1Samuel 1:1-18; Ibrani 9:1-14        
Selasa, 22 1Samuel 1:19-28; Ibrani 8:1-13        
Rabu, 23 1Samuel 2:1-10; Markus 11:1-11        
Kamis, 24 Yesaya 9:2-7; Mazmur 96; Titus 2:11-14; Lukas 2:1-14 Malam Natal Warna: Putih      
Jumat, 25 Yesaya 62:6-12; Mazmur 97; Titus 3:4-7; Lukas 2:8-20 Natal Warna: Putih      
Sabtu, 26 Yeremia 26:1-9, 12-15; Kisah Para Rasul 6:8-15, 7:51-60        
Minggu, 27 Yesaya 61:10-62:3; Mazmur 148; Galatia 4:4-7; Lukas 2:22-40 Minggu I Sesudah Natal Warna: Putih      
Senin, 28 Yeremia 31:15-17; Matius 2:13-18        
Selasa, 29 Yesaya 49:5-15; Matius 12:46-50        
Rabu, 30 Amsal 9:1-12; 2Petrus 3:8-13        
Kamis, 31 1Raja-raja 3:5-14; Yohanes 8:12-19 Tutup Tahun 2020 Warna: Putih      
Jumat, 1 Januari 2021 Pengkhotbah 3:1-13; Mazmur 8; Wahyu 21:1-6; Matius 25:31-46 Tahun Baru 2021 Warna: Putih      
Sabtu, 2 Amsal 1:1-7; Yakobus 3:13-18        
Minggu, 3 Yeremia 31:7-14; Mazmur 147:12-20; Efesus 1:3-14; Yohanes 1:1-18 Minggu II sesudah Natal Warna: Putih      
Senin, 4 Amsal 3:1-12; Yakobus 4:11-17        
Selasa, 5 Amsal 22:1-9; Lukas 6:27-31        
Rabu, 6 Yesaya 60:1-6; Mazmur 72:1-7, 10-14; Efesus 3:1-12; Matius 2:1-12 Epifania Warna: Putih      
Kamis, 7 1 Samuel 3:1-21; Kisah Para Rasul 9:10-19        
Jumat, 8 1 Samuel 16:1-13; 1 Timotius 4:11-16        
Sabtu, 9 1 Raja-raja 2:1-4, 10-12; Lukas 5:1-11        
Minggu, 10 Kejadian 1:1-5; Mazmur 29; Kisah Para Rasul 19:1-7; Markus 1:4-11 Yesus Dibaptis Warna: Hijau      
Senin, 11 Kejadian 17:1-13; Roma 4:1-12        
Selasa,12 Keluaran 30:22-38; Kisah Para Rasul 22:2-16        
Rabu, 13 Yesaya 41:14-20; Yohanes 1:29-34        
Kamis,14 Hakim-hakim  2:6-15; 2 Korintus 10:1-11        
Jumat, 15 Hakim-hakim  2:16-23; Kisah Para Rasul 13:16-25        
Sabtu, 16 1 Samuel 2:21-25; Matius 25:1-13        
Minggu, 17 1 Samuel 3:1-20; Mazmur 139:1-6, 13-18; 1 Korintus 6:12-20; Yohanes 1:43-51 Minggu II Sesudah Epifani Warna: Hijau      
Senin, 18 1 Samuel 9:27-10:8; 2 Korintus 6:14-7:1        
Selasa, 19 1 Samuel 15:10-31; Kisah Para Rasul 5:1-11        
Rabu, 20 Kejadian 16:1-14; Lukas 18:15-17        
Kamis, 21 Yeremia 19:1-15; Wahyu 18:11-20        
Jumat, 22 Yeremia 20:7-13; 2 Petrus 3:1-7        
Sabtu, 23 Yeremia 20:14-18; Lukas 10:13-16        
Minggu, 24 Yunus 3:1-5, 10; Mazmur 62:5-12; 1 Korintus 7:29-31; Markus 1:14-20 Minggu III Sesudah Epifani Warna: Hijau      
Senin, 25 Kejadian 12:1-9; 1 Korintus 7:17-24        
Selasa, 26 Kejadian 45:25-46:7; Kisah Para Rasul 5:33-42        
Rabu, 27 Amsal 8:1-21; Markus 3:13-19        
Kamis, 28 Ulangan 3:23-29; Roma 9:6-18        
Jumat, 29 Ulangan 12:28-32; Wahyu 2:12-17        
Sabtu, 30 Ulangan 13:1-5; Matius 8:28-9:1        
Minggu, 31 Ulangan 18:15-20; Mazmur 111; 1 Korintus 8:1-13; Markus 1:21-28 Minggu IV Sesudah Epifani Warna: Hijau      
Senin, 1 Februari Bilangan 22:1-21; Kisah Para Rasul 21:17-26        
Selasa, 2 Bilangan 22:22-28; 1 Korintus 7:32-40        
Rabu, 3 Yeremia 29:1-14; Markus 5:1-20        
Kamis, 4 Amsal 12:10-21; Galatia 5:2-15        
Jumat, 5 Ayub 36:1-23; 1 Korintus 9:1-16        
Sabtu, 6 Yesaya 46:1-13; Matius 12:9-14        
Minggu, 7 Yesaya 40:21-31; Mazmur 147:1-11, 20; 1 Korintus 9:16-23; Markus 1:29-39 Minggu V Sesudah Epifani Warna: Hijau      
Senin, 8 2 Raja-raja 4:8-17, 32-37; Kisah Para Rasul 14:1-7        
Selasa, 9 2 Raja-raja 8:1-6; Kisah Para Rasul 15:36-41        
Rabu, 10 Ayub 6:1-13; Markus 3:7-12        
Kamis, 11 1 Raja-raja 11:26-40; 2 Korintus 2:12-17        
Jumat, 12 1 Raja-raja 14:1-18; 1 Timotius 1:12-20        
Sabtu, 13 1 Raja-raja 16:1-7; Lukas 19:41-44        
Minggu, 14 2 Raja-raja 2:1-12; Mazmur 50:1-6; 2 Korintus 4:3-6; Markus 9:2-9 Transfigurasi Warna: Putih      
Senin, 15 Keluaran 19:7-25; Ibrani 2:1-4        
Selasa, 16 Ayub 19:23-27; 1 Timotius 3:14-16        
Rabu, 17 Yoel 2:1-2, 12-17; Mazmur 51:2-18; 2 Korintus 5:20-6:10; Matius 6:1-6, 16-21 Rabu Abu Warna: Ungu      
Kamis, 18 Daniel 9:1-14; 1 Yohanes 1:3-10        
Jumat, 19 Daniel 9:15-25; 2 Timotius 4:1-5        
Sabtu, 20 Mazmur 32; Matius 9:2-13        
Minggu, 21 Kejadian 9:8-17; Mazmur 25:1-10; 1 Petrus 3:18-22; Markus 1:9-15 Prapaskah I Warna: Ungu      
Senin, 22 Ayub 4:1-21; Efesus 2:1-10        
Selasa, 23 Ayub 5:8-27; 1 Petrus 3:8-18        
Rabu, 24 Amsal 30:1-9; Matius 4:1-11        
Kamis, 25 Kejadian15:1-6, 12-18; Roma 3:21-31        
Jumat, 26 Kejadian 16:1-6; Roma 4:1-12        
Sabtu, 27 Kejadian 16:7-15; Markus 8:27-30        
Minggu, 28 Kejadian 17:1-7, 15-16; Mazmur 22:23-32; Roma 4:13-25; Markus 8:31-38 Prapaskah II Warna: Ungu      
Senin, 1 Maret Kejadian 21:1-7; Ibrani 1:8-12        
Selasa, 2 Kejadian 22:1-19; Ibrani 11:1-3, 13-19        
Rabu, 3 Yeremia 30:12-22; Yohanes 12:36-43        
Kamis, 4 Keluaran19:1-9; 1 Petrus 2:4-10        
Jumat, 5 Keluaran 19:9-15; Kisah Para Rasul 7:30-40        
Sabtu, 6 Keluaran 19:16-25; Markus 9:2-8        
Minggu, 7 Keluaran 20:1-17; Mazmur 19; 1 Korintus 1:18-25; Yohanes 2:13-22 Prapaskah III Warna: Ungu      
Senin, 8 1 Raja-raja 6:1-4, 21-22; 1 Korintus 3:10-23        
Selasa, 9 2 Tawarikh 29:1-11, 16-19; Ibrani 9:23-28        
Rabu, 10 Ezra 6:1-16; Markus 11:15-19        
Kamis, 11 Kejadian 9:8-17; Efesus 1:3-6        
Jumat, 12 Daniel 12:5-13; Efesus 1:7-14        
Sabtu, 13 Bilangan 20:22-29; Yohanes 3:1-13        
Minggu, 14 Bilangan 21:4-9; Mazmur 107:1-3, 17-22; Efesus 2:1-10; Yohanes 3:14-21 Prapaskah IV Warna: Ungu      
Senin, 15 Keluaran 15:22-27; Ibrani 3:1-6        
Selasa, 16 Bilangan 20:1-13; 1 Korintus 10:6-13        
Rabu, 17 Yesaya 60:15-22; Yohanes 8:12-20        
Kamis, 18 Yesaya 30:15-18; Ibrani 4:1-13        
Jumat, 19 Keluaran 30:1-10; Ibrani 4:14-5:4        
Sabtu, 20 Habakuk 3:2-13; Yohanes 12:1-11        
Minggu, 21 Yeremia 31:31-34; Mazmur 51:2-13; Ibrani 5:5-10; Yohanes 12:20-33 Prapaskah V Warna: Ungu      
Senin, 22 Yesaya 43:8-13; 2 Korintus 3:4-11        
Selasa, 23 Yesaya 44:1-8; Kisah Para Rasul 2:14-24        
Rabu, 24 Hagai 2:1-9, 20-23; Yohanes 12:34-50        
Kamis, 25 Ulangan 16:1-8; Filipi 2:1-11        
Jumat, 26 Yeremia 33:1-9; Filipi 2:12-18        
Sabtu, 27 Yeremia 33:10-16; Markus 10:32-34, 46-52        
Minggu, 28 Palem: Mazmur 118:1-2, 19-29; Markus 11:1-11 Sengsara: Yesaya 50:4-9; Mazmur 31:10-17; Filipi 2:5-11; Markus 14:1-15:47 Prapaskah VI Warna: Ungu (penggunaaan bacaan harap menyesuaikan dengan kondisi jemaat)      
Senin, 29 Yesaya 42:1-9; Mazmur 36:5-11; Ibrani 9:11-15; Yohanes 12:1-11        
Selasa, 30 Yesaya 49:1-7; Mazmur 71:1-14; 1 Korintus 1:18-31; Yohanes 12:20-36        
Rabu, 31 Yesaya 50:4-9; Mazmur 70; Ibrani 12:1-3; Yohanes 13:21-32        
Kamis, 1 April Keluaran 12:1-14; Mazmur 116:1-2, 12-19; 1 Korintus 11:23-26; Yohanes 13:1-17, 31-35 Kamis Putih Warna: Ungu      
Jumat, 2 Yesaya 52:13-53:12; Mazmur 22; Ibrani 10:16-25; Yohanes 18:1-19:42 Jumat Agung Warna: Hitam (penggunaaan bacaan harap menyesuaikan dengan kondisi jemaat)      
Sabtu, 3 Ayub 14:1-14; Mazmur 31:2-5, 16-17; 1 Petrus 4:1-8; Matius 27:57-66 Sabtu Sunyi      
Minggu, 4 Yesaya 25:6-9; Mazmur 118:1-2, 14-24; 1 Korintus 15:1-11; Yohanes 20:1-18 Paskah Pagi Warna: Putih      
Minggu, 4 Yesaya 25:6-9; Mazmur 114; 1 Korintus 5:6-8; Lukas 24:13-49 Paskah Sore Warna: Putih      
Senin, 5 Kejadian 1:1-19; 1 Korintus 15:35-49        
Selasa, 6 Kejadian 1:20-2:4; 1 Korintus 15:50-58        
Rabu, 7 Kidung Agung 3:1-11; Markus 16:1-8        
Kamis, 8 Daniel 1:1-21; Kisah Para Rasul 2:42-47        
Jumat, 9 Daniel 2:1-23; Kisah Para Rasul 4:23-31        
Sabtu, 10 Daniel 2:24-49; Yohanes 12:44-50        
Minggu, 11 Kisah Para Rasul 4:32-35; Mazmur 133; 1 Yohanes 1:1-2:2; Yohanes 20:19-31 Paskah II Warna: Putih      
Senin, 12 Daniel 3:1-30; 1 Yohanes 2:3-11        
Selasa, 13 Daniel 6:1-28; 1 Yohanes 2:12-17        
Rabu, 14 Yesaya 26:1-15; Markus 12:18-27        
Kamis, 15 Daniel 9:1-19; 1 Yohanes 2:18-27        
Jumat, 16 Daniel 10:2-19; 1 Yohanes 2:26-28        
Sabtu, 17 Kisah Para Rasul 3:1-10; Lukas 22:24-30        
Minggu, 8 Kisah Para Rasul 3:12-19; Mazmur 4; 1 Yohanes 3:1-7; Lukas 24:36-48 Paskah III Warna: Putih      
Senin, 19 Yeremia 30:1-11; 1 Yohanes 3:10-16        
Selasa, 20 Hosea 5:15-6:6; 2 Yohanes 1-6        
Rabu, 21 Amsal 9:1-6; Markus 16:9-18        
Kamis, 22 Kejadian 30:25-43; Kisah Para Rasul 3:17-26        
Jumat, 23 Kejadian 46:28-47:6; Kisah Para Rasul 4:1-4        
Sabtu, 24 Kejadian 48:8-19; Markus 6:30-34        
Minggu, 25 Kisah Para Rasul 4:5-12; Mazmur 23; 1 Yohanes 3:16-24; Yohanes 10:11-18 Paskah IV Warna: Putih      
Senin, 26 1 Samuel 16:1-13; 1 Petrus 5:1-5        
Selasa, 27 1 Tawarikh 11:1-9; Wahyu 7:13-17        
Rabu, 28 Mikha 7:8-20; Markus 14:26-31        
Kamis, 29 Amos 8:1-7; Kisah Para Rasul 8:1-8        
Jumat, 30 Amos 8:11-13; Kisah Para Rasul 8:9-15        
Sabtu, 1 Mei Amos 9:7-15; Markus 4:30-32        
Minggu, 2 Kisah Para Rasul 8:26-40; Mazmur 22:26-32; 1 Yohanes 4:7-21; Yohanes 15:1-8 Paskah V Warna: Putih      
Senin, 3 Yesaya 5:1-7; Galatia 5:16-26        
Selasa, 4 Yesaya 32:9-20; Yakobus 3:17-18        
Rabu, 5 Yesaya 65:17-25; Yohanes 14:18-31        
Kamis, 6 Yesaya 49:5-6; Kisah Para Rasul 10:1-34        
Jumat, 7 Yesaya 42:5-9; Kisah Para Rasul 10:34-43        
Sabtu, 8 Ulangan 32:44-47; Markus 10:42-45        
Minggu, 9 Kisah Para Rasul 10:44-48; Mazmur 98; 1 Yohanes 5:1-6; Yohanes 15:9-17 Paskah VI Warna: Putih      
Senin, 10 Ulangan 7:1-11; 1 Timotius 6:11-12        
Selasa, 11 Ulangan 11:1-17; 1 Timotius 6:13-16        
Rabu, 12 Ulangan 11:18-21; Markus 16:19-20        
Kamis, 13 Kisah Para Rasul 1:1-11; Mazmur 47; Efesus 1:15-23; Lukas 24:44-53 Kenaikan Tuhan Yesus Warna: Putih      
Jumat, 14 Keluaran 24:15-18; Wahyu 1:9-18        
Sabtu, 15 Ulangan 34:1-7; Yohanes 16:4-11        
Minggu, 16 Kisah Para Rasul 1:15-17, 21-26; Mazmur 1; 1 Yohanes 5:9-13; Yohanes 17:6-19 Paskah VII Warna: Putih      
Senin, 17 Keluaran 28:29-38; Filipi 1:3-11        
Selasa, 18 Bilangan 8:5-22; Titus 1:1-9        
Rabu, 19 Ezra 9:5-15; Yohanes 16:16-24        
Kamis, 20 Kejadian 2:4-7; 1 Korintus 15:42-49        
Jumat, 21 Ayub 37:1-13; 1 Korintus 15:50-57        
Sabtu, 22 Keluaran 15:6-11; Yohanes 7:37-39        
Minggu, 23 Kisah Para Rasul 2:1-21; Mazmur 104:24-35; Roma 8:22-27; Yohanes 15:26-27, 16:4-15 Pentakosta Warna: Merah      
Senin, 24 Yoel 2:18-29; 1 Korintus 12:4-11        
Selasa, 25 Kejadian 11:1-9; 1 Korintus 12:12-27        
Rabu, 26 Yehezkiel 37:1-14; Yohanes 20:19-23        
Kamis, 27 Yesaya 1:1-4, 16-20; Roma 8:1-8        
Jumat, 28 Yesaya 2:1-5; Roma 8:9-11        
Sabtu, 29 Yesaya 5:15-24; Yohanes 15:18-20, 26-27        
Minggu, 30 Yesaya 6:1-8; Mazmur 29; Roma 8:12-17; Yohanes 3:1-17 Trinitas Warna: Putih      
Senin, 31 Bilangan 9:15-23; Wahyu 4:1-8        
Selasa, 1 Juni Keluaran 25:1-22; 1 Korintus 2:1-10        
Rabu, 2 Bilangan 6:22-27; Markus 4:21-25        
Kamis, 3 Yesaya 28:9-13; 1 Petrus 4:7-19        
Jumat, 4 Ulangan 1:34-40; 2 Korintus 5:1-5        
Sabtu, 5 Kejadian 2:4-14; Lukas 8:4-15        
Minggu, 6 Kejadian 3:8-15; Mazmur 130; 2 Korintus 4:13-5:1; Markus 3:20-35 Minggu Biasa 1 Warna: Hijau      
Senin, 7 1 Samuel 16:14-23; Wahyu 20:1-6        
Selasa, 8 1 Raja-raja 18:17-40; Wahyu 20:7-15        
Rabu, 9 Yesaya 26:16-27:1; Lukas 11:14-28        
Kamis, 10 Kejadian 3:14-24; Ibrani 2:5-9        
Jumat, 11 1 Raja-raja 10:26-11:8; Ibrani 11:4-7        
Sabtu,12 2Raja-raja 14:1-14; Markus 4:1-20        
Minggu, 13 Yehezkiel 17:22-24; Mazmur 92:2-5, 13-16; 2 Korintus 5:6-17; Markus 4:26-34 Minggu Biasa 2 Warna: Hijau      
Senin, 14 Yehezkiel 31:1-12; Galatia 6:11-18        
Selasa, 15 Yeremia 21:11-14; Wahyu 21:22-22:5        
Rabu, 16 Yeremia 22:1-9; Lukas 6:43-45        
Kamis, 17 Ayub 29:1-20; Kisah Para Rasul 20:1-16        
Jumat, 18 Ayub 29:21-30:15; Kisah Para Rasul 21:1-16        
Sabtu, 19 Ayub 37:1-13; Lukas 21:25-28        
Minggu, 20 Ayub 38:1-11; Mazmur 107:1-3, 23-32; 2 Korintus 6:1-13; Markus 4:35-41 Minggu Biasa 3 Warna: Hijau      
Senin, 21 Keluaran 7:14-24; Kisah Para Rasul 27:13-38        
Selasa, 22 Keluaran 9:13-35; Kisah Para Rasul 27:39-44        
Rabu, 23 Yosua 10:1-14; Markus 6:45-52        
Kamis, 24 Ratapan 1:16-22; 2 Korintus 7:2-16        
Jumat, 25 Ratapan 2:1-12; 2 Korintus 8:1-7        
Sabtu, 26 Ratapan 2:18-22; Lukas 4:31-37        
Minggu, 27 Ratapan 3:22-33; Mazmur 30; 2 Korintus 8:7-15; Markus 5:21-43 Minggu Biasa 4 Warna: Hijau      
Senin, 28 Imamat 21:1-15; 2 Korintus 8:16-24        
Selasa, 29 Imamat 15:19-31; 2 Korintus 9:1-5        
Rabu, 30 2 Raja-raja 20:1-11; Markus 9:14-29        
Kamis, 1 Juli Yeremia 7:1-15; 1 Korintus 4:8-13        
Jumat, 2 Yeremia 7:16-26; 2 Korintus 10:7-11        
Sabtu, 3 Yeremia 7:27-34; Matius 8:18-22        
Minggu, 4 Yehezkiel 2:1-5; Mazmur 123; 2 Korintus 12:2-10; Markus 6:1-13 Minggu Biasa 5 Warna: Hijau      
Senin, 5 Yehezkiel 2:8-3:11; 2 Korintus 11:16-33        
Selasa, 6 Yeremia 16:1-13; Yakobus 5:7-12        
Rabu, 7 Yeremia 16:14-21; Yohanes 7:1-9        
Kamis, 8 Amos 2:6-16; Kolose 2:1-5        
Jumat, 9 Amos 3:1-12; Kolose 4:2-18        
Sabtu, 10 Amos 4:6-13; Lukas 1:57-80        
Minggu, 11 Amos 7:7-15; Mazmur 85:9-14;Efesus 1:3-14; Markus 6:14-29 Minggu Biasa 6 Warna: Hijau      
Senin, 12 Amos 5:1-9; Kisah Para Rasul 21:27-39        
Selasa, 13 Amos 9:1-4; Kisah Para Rasul 23:12-35        
Rabu, 14 Amos 9:11-15; Lukas 7:31-35        
Kamis, 15 Yeremia 10:1-16; Kolose 1:15-23        
Jumat, 16 Yeremia 10:17-25; Kisah Para Rasul 17:16-31        
Sabtu, 17 Yeremia 12:1-13; Lukas 18:35-43        
Minggu, 18 Yeremia 23:1-6; Mazmur 23; Efesus 2:11-22; Markus 6:30-34, 53-56 Minggu Biasa 7 Warna: Hijau      
Senin, 19 Yeremia 50:1-7; Ibrani 13:17-25        
Selasa, 20 Zakharia 9:14-10:2; Kisah Para Rasul 20:17-38        
Rabu, 21 2 Samuel 5:1-12; Lukas 15:1-7        
Kamis, 22 1 Raja-raja 19:19-21; Kolose 1:9-14        
Jumat, 23 2 Raja-raja 3:4-20; Kolose 3:12-17        
Sabtu, 24 2 Raja-raja 4:38-41; Yohanes 4:31-38        
Minggu 25 2 Raja-raja 4:42-44; Mazmur 145:10-18; Efesus 3:14-21; Yohanes 6:1-21 Minggu Biasa 8 Warna: Hijau      
Senin, 26 Kejadian 18:1-15; Filipi 4:10-20        
Selasa, 27 Keluaran 24:1-11; Roma 15:22-33        
Rabu, 28 Yesaya 25:6-10; Markus 6:35-44        
Kamis, 29 Keluaran 12:33-42; 1 Korintus 11:17-22        
Jumat, 30 Keluaran 12:43-13:2; 1 Korintus 11:27-34        
Sabtu, 31 Keluaran 13:3-10; Matius 16:5-12        
Minggu, 1 Agustus Keluaran 16:2-4, 9-15; Mazmur 78:23-29; Efesus 4:1-16; Yohanes 6:24-35 Minggu Biasa 9 Warna: Hijau      
Senin, 2 Bilangan 11:16-23, 31-32; Efesus 4:17-24        
Selasa, 3 Ulangan 8:1-20; 1 Korintus  12:27-31        
Rabu, 4 Yesaya 55:1-9; Markus 8:1-10        
Kamis, 5 1 Samuel 28:20-25; Roma 15:1-6        
Jumat, 6 2 Samuel 17:15-29; Galatia 6:1-10        
Sabtu, 7 1 Raja-raja 2:1-9; Matius 7:7-11        
Minggu, 8 1 Raja-raja 19:4-8; Mazmur 34:2-9; Efesus 4:25-5:2; Yohanes 6:35, 41-51 Minggu Biasa 10 Warna: Hijau      
Senin, 9 1 Raja-raja 17:1-16; Efesus 5:1-14        
Selasa, 10 Rut 2:1-23; 2 Petrus 3:14-18        
Rabu, 11 Yeremia 31:1-6; Yohanes 6:35-40        
Kamis, 12 Ayub 11:1-20; Kisah Para Rasul 6:8-15        
Jumat, 13 Ayub 12:1-25; Roma 16:17-20        
Sabtu, 14 Ayub 13:1-19; Yohanes 4:7-26        
Minggu, 15 Amsal 9:1-6; Mazmur 34:10-15; Efesus 5:15-20; Yohanes 6:51-58 Minggu Biasa 11 Warna: Hijau      
Senin, 16 Kejadian 43:1-15; Kisah Para Rasul 6:1-7        
Selasa, 17 Kejadian 45:1-15; Kisah Para Rasul 7:9-16        
Rabu, 18 Kejadian 47:13-26; Markus 8:14-21        
Kamis, 19 Yosua 22:1-9; 1 Tesalonika 5:1-11        
Jumat, 20 Yosua 22:10-20; Roma 13:11-14        
Sabtu, 21 Yosua 22:21-34; Lukas 11:5-13        
Minggu, 22 Yosua 24:1-2, 14-18; Mazmur 34:16-23; Efesus 6:10-20; Yohanes 6:56-69 Minggu Biasa 12 Warna: Hijau      
Senin, 23 Nehemia 9:1-15; Efesus 5:21-6:9        
Selasa, 24 Nehemia 9:16-31; Efesus 6:21-24        
Rabu, 25 Yesaya 33:10-16; Yohanes 15:16-25        
Kamis, 26 Keluaran 32:1-14; Yakobus 1:1-8;        
Jumat, 27 Keluaran 32:15-35; Yakobus 1:9-16        
Sabtu, 28 Keluaran 34:8-28; Yohanes 18:28-32        
Minggu, 29 Ulangan 4:1-2, 6-9; Mazmur 15; Yakobus 1:17-27; Markus 7:1-8, 14-15, 21-23 Minggu Biasa 13 Warna: Hijau      
Senin, 30 Ulangan 4:9-14; 1 Timotius 4:6-16        
Selasa, 31 Ulangan 4:15-20; 1 Petrus 2:19-25        
Rabu, 1 September Ulangan 4:21-40; Markus 7:9-23        
Kamis, 2 Yesaya 30:27-33; Roma 2:1-11        
Jumat, 3 Yesaya 32:1-8; Roma 2:12-16        
Sabtu, 4 Yesaya 33:1-9; Matius 15:21-31        
Minggu, 5 Yesaya 35:4-7; Mazmur 146; Yakobus 2:1-17; Markus 7:24-37 Minggu Biasa 14 Warna: Hijau      
Senin, 6 Yosua 6:1-21; Ibrani 11:29-12:2        
Selasa, 7 Yosua 8:1-23; Ibrani 12:3-13        
Rabu, 8 Hakim-hakim 15:9-20; Matius 17:14-21        
Kamis, 9 Yosua 2:1-14; Ibrani 11:17-22        
Jumat, 10 Yosua 2:15-24; Yakobus 2:17-26        
Sabtu, 11 Yosua 6:22-27; Matius 21:23-32        
Minggu, 12 Yesaya 50:4-9; Mazmur 116:1-9; Yakobus 3:1-12; Markus 8:27-38 Minggu Biasa 15 Warna: Hijau      
Senin, 13 1 Raja-raja 13:1-10; Roma 3:9-20        
Selasa, 14 1 Raja-raja 13:11-25; Kolose 3:1-11        
Rabu, 15 Yesaya 10:12-20; Yohanes 7:25-36        
Kamis, 16 Hakim-hakim 6:1-10; 1 Korintus 2:1-5        
Jumat, 17 1 Raja-raja 22:24-40; Roma 11:25-32        
Sabtu, 18 2 Raja-raja 17:5-18; Matius 23:29-39        
Minggu, 19 Yeremia 11:18-20; Mazmur 54; Yakobus 3:13-4:3, 7-8; Markus 9:30-37 Minggu Biasa 16 Warna: Hijau      
Senin, 20 2 Raja-raja 5:1-14; Yakobus 4:8-17        
Selasa, 21 2 Raja-raja 11:21-12:16; Yakobus 5:1-6        
Rabu, 22 Yeremia 1:4-10; Yohanes  8:21-38        
Kamis, 23 Keluaran  18:13-27; Kisah Para Rasul 4:13-31        
Jumat, 24 Ulangan  1:1-18; Kisah Para Rasul 12:20-25        
Sabtu, 25 Ulangan 27:1-10; Matius 5:13-20        
Minggu, 26 Bilangan  11:4-6, 10-16, 24-29; Mazmur 19:8-15; Yakobus 5:13-20; Markus 9:38-50 Minggu Biasa 17 Warna: Hijau      
Senin, 27 Zakharia 6:9-15; 1 Petrus 1:3-9        
Selasa, 28 Zakharia 8:18-23; 1 Yohanes 2:18-25        
Rabu, 29 Zakharia 10:1-12; Matius 18:6-9        
Kamis, 30 Kejadian 20:1-18; Galatia 3:23-29        
Jumat, 1 Oktober Kejadian 21:22-34; Roma 8:1-11        
Sabtu, 2 Kejadian 23:1-20; Lukas. 16:14-18        
Minggu, 3 Kejadian 2:18-24; Mazmur 8; Ibrani 1:1-4, 2:5-12; Markus 10:2-16 Minggu Biasa 18 Warna: Hijau      
Senin, 4 Ulangan 22:13-30; 1 Korintus 7:1-9        
Selasa, 5 Ulangan 24:1-5; 1 Korintus 7:10-16        
Rabu, 6 Yeremia 3:6-14; Matius 5:27-36        
Kamis, 7 Ulangan 5:1-21; Ibrani 3:7-19        
Jumat, 8 Ulangan 5:22-33; Ibrani 4:1-11        
Sabtu, 9 Amos 3:13-4:5; Matius 15:1-9        
Minggu, 10 Amos 5:6-7, 10-15; Mazmur 90:12-17; Ibrani 4:12-16; Markus 10:17-31 Minggu Biasa 19 Warna: Hijau      
Senin, 11 Obaja 1-9; Wahyu 7:9-17        
Selasa, 12 Obaja 10-16; Wahyu 8:1-5        
Rabu, 13 Obaja 17-21; Lukas 16:19-31        
Kamis, 14 Kejadian 14:17-24; Roma 15:7-13        
Jumat, 15 Yesaya 47:1-9; Wahyu 17:1-18        
Sabtu,16 Yesaya 47:10-15; Lukas 22:24-30        
Minggu, 17 Yesaya 53:4-12; Mazmur 91:9-16; Ibrani 5:1-10; Markus 10:35-45 Minggu Biasa 20 Warna: Hijau      
Senin, 18 1 Samuel 8:1-18; Ibrani 6:1-12        
Selasa, 19 1 Samuel 10:17-25; Ibrani 6:13-20        
Rabu, 20 1 Samuel 12:1-25; Yohanes 13:1-17        
Kamis, 21 Yeremia 23:9-15; Ibrani 7:1-10        
Jumat, 22 Yeremia 26:12-24; Ibrani 7:11-22        
Sabtu, 23 Yeremia 29:24-32; Markus 8:22-26        
Minggu, 24 Yeremia 31:7-9; Mazmur 126; Ibrani  7:23-28; Markus 10:46-52 Minggu Biasa 21 Warna: Hijau      
Senin, 25 Keluaran 4:1-17; 1 Petrus  2:1-10        
Selasa, 26 2 Raja-raja 6:8-23; Kisah Para Rasul 9:32-35        
Rabu, 27 Yeremia 33:1-11; Matius 20:29-34        
Kamis, 28 Keluaran 22:1-15; Ibrani 9:1-12        
Jumat, 29 Imamat 19:32-37; Roma 3:21-31        
Sabtu, 30 Bilangan 9:9-14; Lukas 10:25-37        
Minggu, 31 Ulangan  6:1-9; Mazmur 119:1-8; Ibrani 9:11-14; Markus 12:28-34 Minggu Biasa 22 Warna: Hijau      
Senin, 1 Nopember Ulangan  6:10-25; Roma 12:17-21, 13:8-10        
Selasa, 2 Ulangan  28:58-29:1; Kisah Para Rasul 7:17-29        
Rabu, 3 Mikha 6:1-8; Yohanes 13:31-35        
Kamis, 4 Bilangan 36:1-13; Roma 5:6-11        
Jumat, 5 Ulangan 15:1-11; Ibrani 9:15-24        
Sabtu, 6 Ulangan 24:17-22; Markus 11:12-14, 20-24        
Minggu, 7 1 Raja-raja 17:8-16; Mazmur 146; Ibrani 9:24-28; Markus 12:38-44 Minggu Biasa 23 Warna: Hijau      
Senin, 8 Rut 1:1-22; 1 Timotius 5:1-8        
Selasa, 9 Rut 3:14-4:6; 1 Timotius 5:9-16        
Rabu, 10 Rut 4:7-22; Lukas 4:16-30        
Kamis, 11 Daniel 4:4-18; 1 Timotius 6:11-21        
Jumat, 12 Damiel 4:19-27; Kolose 2:6-15        
Sabtu, 13 Daniel 4:28-37; Markus 12:1-12        
Minggu, 14 Daniel 12:1-3; Mazmur 16; Ibrani 10:11- 25; Markus 13:1-8 Minggu Biasa 24 Warna: Hijau      
Senin, 15 Daniel 8:1-14; Ibrani 10:26-31        
Selasa, 16 Daniel 8:15-27; Ibrani 10:32-39        
Rabu, 17 Zakharia 12:1-13:1; Markus 13:9-23        
Kamis, 18 Yehezkiel 28:1-10; Kisah Para Rasul 7:54-8:1        
Jumat, 19 Yehezkiel 28:20-26; 1 Korintus 15:20-28        
Sabtu, 20 Daniel 7:1-8, 15-18; Yohanes 3:31-36        
Minggu, 21 Daniel 7:9-10, 13-14; Mazmur 93; Wahyu 1:4-8; Yohanes 18:33-37 Kristus Raja Warna: Putih      
Senin, 22 Daniel 7:19-27; Wahyu 11:1-14        
Selasa, 23 Yehezkiel 29:1-12; Wahyu 11:15-19        
Rabu, 24 Yehezkiel 30:20-36; Yohanes 16:25-33        
Kamis, 25 Nehemia 9:6-15; 1 Tesalonika 5:1-11        
Jumat, 26 Nehemia 9:16-25; 1 Tesalonika 5:12-22        
Sabtu, 27 Nehemia 9:26-31; Lukas 21:20-24        
Minggu, 28 Yeremia 33:14-16; Mazmur 25:1-10; 1 Tesalonika 3:9-13; Lukas 21:25-36 Adven I (Tahun C) Warna: Ungu      
Senin, 29 Bilangan 17:1-11; 2 Petrus 3:1-18        
Selasa, 30 2 Samuel 7:18-29; Wahyu 22:12-16        
Rabu, 1 Desem- ber Yesaya 1:24-31; Lukas 11:29-32        
Kamis, 2 Maleakhi 3:5-12; Filipi1:12-18        
Jumat, 3 Maleakhi 3:13-18; Filipi 1:18-26        
Sabtu, 4 Maleakhi 4:1-6; Lukas 9:1-6        
Minggu, 5 Maleakhi 3:1-4; Lukas 1:68-79; Filipi 1:3-11; Lukas 3:1-6 Adven II Warna: Ungu      
Senin, 6 Yesaya 40:1-11; Roma 8:22-25        
Selasa, 7 Yesaya 19:18-25; 2 Petrus 1:2-15        
Rabu, 8 Yesaya 35:3-7; Lukas 7:18-30        
Kamis, 9 Amos 6:1-8; 2 Korintus 8:1-15        
Jumat, 10 Amos 8:4-12; 2 Korintus 9:1-15        
Sabtu, 11 Amos 9:8-15; Lukas 1:57-66        
Minggu, 12 Zefanya 3:14-20; Yesaya 12:2-6; Filipi 4:4-7; Lukas 3:7-18 Adven III Warna: Ungu      
Senin, 13 Bilangan 16:1-19; Ibrani 13:7-17        
Selasa, 14 Bilangan 16:20-35; Kisah Para Rasul 28:23-31        
Rabu, 15 Mikha 4:8-13; Lukas 7:31-35        
Kamis, 16 Yeremia 31:31-34; Ibrani 10:10-18        
Jumat, 17 Yesaya 42:10-18; Ibrani 10:32-39        
Sabtu, 18 Yesaya 66:7-11; Lukas 13:31-35        
Minggu, 19 Mikha 5:2-5; Lukas 1:46-55; Ibrani 10:5-10; Lukas 1:39-55 Adven IV Warna: Ungu      
Senin, 20 Kejadian 25:19-28; Kolose 1:15-20        
Selasa, 21 Kejadian 30:1-24; Roma 8:18-30        
Rabu, 22 Yesaya 42:14-21; Lukas 1:5-25        
Kamis, 23 Mikha 4:6-8; 2 Petrus 1:16-21        
Jumat, 24 Yesaya 9:2-7; Mazmur 96; Titus 2:11-14; Lukas 2:1-20 Malam Natal Warna: Putih      
Sabtu, 25 Yesaya 52:7-10; Mazmur 98; Ibrani 1:1-12; Yohanes 1:1-14 Natal Warna: Putih      
Minggu, 26 1 Samuel 2:18-20, 26; Mazmur 148; Kolose 3:12-17; Lukas 2:41-52 Minggu Sesudah Natal Warna: Putih      
Senin, 27 Amsal 8:32-36; Yohanes 21:19-24        
Selasa, 28 Yesaya 54:1-13; Wahyu 21:1-7        
Rabu, 29 1 Tawarikh 28:1-10; 1 Korintus 3:10-17        
Kamis, 30 2 Tawarikh 1:7-13; Markus 13:32-37        
Jumat, 31 1 Raja-raja 3:5-14; Yohanes 8:12-19 Tutup Tahun Warna: Putih      
Sabtu, 1 Januari 2022 Pengkhotbah 3:1-13; Mazmur 8; Wahyu 21:1-6; Matius  25:31-46 Tahun Baru 2022 Warna: Putih      
Minggu, 2 Januari Yeremia 31:7-14; Mazmur 147:12-20; Efesus 1:3-14; Yohanes 1:10-18 Minggu II sesudah Natal Warna: Putih      

Disusun oleh: Pdt. Yohanes Bambang Mulyono, M.Th.

Sumber:

Consultation on Common Texts. 2005. Revised Common Lectionary: Daily Readings. Minneapolis: Fortress Press.

Petunjuk Penggunaan dan Penerapan:

 1. Warna Merah menunjuk pada pembacaan Alkitab pada hari Minggu.
 2. Warna pink menunjuk pada pembacaan Alkitab pada hari raya gerejawi di luar hari Minggu. 
 3. Tekanan utama dalam pola penafsiran Komplementer adalah Injil (Bacaan III), kemudian bacaan pertama dari Perjanjian Lama, Mazmur dan Surat Rasuli.
 4.  Untuk pola penafsiran Komplementer, penulis dalam membuat tafsiran leksionaris perlu memperhatikan:
 5. Langkah pertama: Kesan Pertama (First Impressions) dengan mulai membaca kitab Injil (Bacaan III) yang berhubungan dengan Bacaan I (Perjanjian Lama) dan Antarbacaan, barulah bacaan II (Surat Rasuli).
 6. Langkah kedua: Mengidentifikasi Tema-Tema (Identifying Themes)
 7. Langkah ketiga: Memetakan Kisah-Kisah dalam Suatu Siklus (Mapping the Narratives of the Cycle)
 8. Langkah keempat: Khotbah yang Diinspirasi dari Leksionari (Lectionary-informed Preaching)

Dalam langkah pertama ini, penafsir menangkap kesan umum dari ketiga bacaan dan Mazmur responsorial Alkitab yang tersedia. Penafsir mampu melihat bagaimana hubungan ide teologis yang terdapat pada ketiga bacaan dan Mazmur responsorial leksionari untuk memperoleh pandangan atau gambaran umum. Dalam hal ini, pengkhotbah secara sekilas dapat memahami kedudukan dan pesan dari tiap-tiap teks Alkitab yang tersedia (O’Day and Charles Hackett 2007, 59-61). Langkah kedua adalah penafsir mampu menemukan gagasan dan tema-tema utama dari tiap-tiap perikop yang tersedia, sehingga memiliki gambaran dan pesan teologis yang lebih khusus. Penafsir mulai mengamati dengan teliti tiap-tiap bacaan yang tersedia. Dengan identifikasi tema-tema tersebut, penafsir semakin mampu melihat benang merah teologis antara bacaan Injil dengan bacaan Perjanjian Lama dan Surat Rasuli (O’Day and Charles Hackett 2007, 61-74).

Langkah ketiga adalah penafsir mampu melihat apakah dari tema-tema dan pesan khusus dari tiap-tiap perikop tersebut terdapat suatu hubungan benang merah teologis secara eksegetis, ataukah hubungan gagasan teologis sama sekali tidak ditemukan. Untuk itu, pengkajian tafsir yang lebih cermat dan kritis perlu dilakukan terhadap makna teks dari tiap-tiap perikop. Karena itu, penafsir harus membuat tafsiran dari ketiga bacaan Alkitab, mulai dari Injil kemudian bacaan dari Perjanjian Lama dan Surat Rasuli. Tafsiran tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip eksegesis, yaitu mendalami suatu teks secara cermat sehingga penafsir mampu menggali makna dari teks tersebut. Langkah keempat adalah penafsir membuat teks khotbah yang berhasil diperolehnya dari hubungan gagasan teologis dalam langkah ketiga, sebab dia telah menemukan suatu tema khusus dan ide-ide teologis yang akan diulas sesuai dengan konteks Tahun Liturgi (lihat buku Yohanes Bambang Mulyono. 2014. Sejarah dan Penafsiran Leksionaris versi RCL. Jakarta: Grafika KreasIndo).

 •  Untuk penafsiran dan pemberitaan firman pada hari raya gerejawi harus memperhatikan konteks “hari raya gerejawi” tersebut, sehingga tema dan tujuan mencerminkan konteks khusus tersebut, misalnya: Adven 1, Epifani, Transfigurasi, Rabu Abu, Prapaskah, Kamis Putih, Jumat Agung, Paskah, dan sebagainya. Konteks khusus tersebut mengandung pemahaman teologis dan ajaran gereja, sehingga pengkhotbah perlu merefleksikan dalam ulasan penafsirannya.
 • Judul atau tema dari setiap Minggu (Masa Minggu Biasa) dan Masa Hari Raya    Gerejawi dibuat oleh penulis setelah menafsirkan dengan pola Komplementer. Karena itu perhatikan prinsip penafsiran Komplementer sehingga membuat judul yang berpijak khususnya pada bacaan Injil dalam kaitannya dengan bacaan I dari Perjanjian Lama/Kisah Para Rasul (dalam masa Paskah).
 • Buatlah judul atau tema dengan rumusan yang pendek namun menarik serta menggelitik, sehingga umat terdorong untuk rindu mengetahui dan menyelami saat pemberitaan firman.

*******